Vaccinaties 2023

Vaccinaties 2023

De griep- en pneumokokkenvaccinaties worden dit jaar in de eerste twee weken van november gegeven.

Indien u een indicatie voor een van de vaccinaties (of beiden) heeft, zult u twee weken hiervoor een uitnodiging van ons ontvangen.

Heeft u zich recent ingeschreven in onze praktijk en heeft u een indicatie voor de griepprik danwel de pneumokokkenvaccinatie, wilt u dan contact met ons opnemen?Translate »
Call Now Button