Praktijkinformatie

Spreekuren

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 16.30uur. Wij maken hierbij gebruik van een terugbelsysteem. Hierbij kunt u aangeven of u wilt wachten in de wachtrij of dat u door ons teruggebeld wilt worden.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd...?

De dokter ziet gemiddeld 25 mensen op een dag. Elke 10 minuten een ander persoon met een eigen verhaal of klacht. Dat zijn veel verhalen in weinig tijd. Heeft u meer tijd nodig voor uw verhaal of klachten, geef dit aan bij de assistente als u de afspraak maakt. Dan kan zij kijken wanneer de dokter meer tijd voor u heeft. Afmelden van een afspraak Als u een afspraak wilt afzeggen, doet u dat dan minimaal 24 uur van te voren.

Afmelden van een afspraak

Als u een afspraak wilt afzeggen, doet u dat dan minimaal 24 uur van te voren. U kunt dit 24 uur per dag doen door ons bandje in te spreken.
.
Niet verschenen zonder bericht?
.
Het niet verschijnen op het spreekuur zonder dat u zich afmeldt, vinden wij onacceptabel. Wij kunnen hierdoor geen zorg leveren aan mede patiënten. Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen, hanteren wij een “wegblijftarief”. Als u uw afspraak niet nakomt, of als u korter dan 24 uur van te voren uw afspraak annuleert brengen wij 25,- per enkele afspraak bij u in rekening.
.
Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn en vertrouwen wij op uw medewerking.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Wij vragen u een visiteverzoek voor 10 uur aan te melden.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben.

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.
U kunt bij de assistente en de praktijkondersteuner verder terecht voor: 

Verrichtingen Doktersassistente:

– eenmalige bloeddruk meting of een 30 minuten bloeddrukmeting.
– verbinden van wonden
– oren uitspoelen
– hechtingen verwijderen
– urine onderzoek
– suiker controle
– uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
– zwachtelen
– ECG (hartfilmpje)
– vaatonderzoek
– diabetes controles
– longfunctieonderzoek

Wratten:

Heeft u last van wratten? U kunt bij de assistente een afspraak maken voor het laten aanstippen met stikstof.

Urineonderzoek:

Heeft u pijn het plassen of moet u vaak kleine beetjes plassen, dan zou dit kunnen passen bij een blaasontsteking. Wij vragen u een schoon potje met ochtendurine vóór 10 uur bij de assistente langs te brengen. U kunt vooraf een urinecontainertje bij ons ophalen of bij de drogist kopen.

Bij het langsbrengen van de urine willen wij ook graag een ingevulde vragenlijst urine onderzoek van u krijgen. U krijgt dit van de assistente of kunt het op de website onder publicaties vinden.

De Waterhoek Herhaalrecepten

Praktische info

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8 tot 17 uur.
.
Telefonisch is de praktijk ook iedere dag vanaf 8 tot 17 uur bereikbaar.

Herhaalrecepten

Receptenbus:

U kunt het etiket van uw medicijndoosje in onze receptenbus deponeren of aan de balie afgeven.

U kunt ook een lijstje maken met de medicijnen die u nodig heeft en dit in de receptenbus doen of aan de balie afgeven. Vermeldt u daarop alstublieft:

•uw naam en geboortedatum
•de naam van uw apotheek
•de namen van de geneesmiddelen met de gewenste sterkte
•hoe u het geneesmiddel gebruikt, bijv 3x daags

Telefonisch:

U kunt ook ons praktijknummer bellen: 020-6191146 . Volgt u de ingesproken instructies.

Online:

Logt u hieronder in om herhaalrecepten aan te vragen. Hebt u nog geen inloggegevens, dan dient u zich eerst eenmalig te registreren via doktersassistente; dit kan niet telefonisch.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Ga naar de GGD

Gaat u op reis en heeft u vaccinatieadvies nodig, dan adviseren wij u contact op te nemen met de GGD Amsterdam. Zij zijn gevestigd aan de Nieuwe Achtergracht 100 in Amsterdam.
.
www.ggd.amsterdam.nl
.
020-5555090

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken via RijbewijskeuringsArts.nl. U kunt ook bellen met 036-7200911. Voor Amsterdam kunt u kiezen voor de locatie aan de Saaftingestraat 8 (Leo Polakhuis) of het IJsbaanpad.

rijbewijskeuring
tarieven

Privacyregelement en Klachtenprocedure

Privacyregelement

Klachtenprocedure

Wat als u een klacht heeft?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij samen met u het proberen op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

.

Translate »
Call Now Button